Det börsnoterade medieföretaget News55 som vänder sig till gamla människor, kräver en tidigare samarbetspartner på 4 miljoner kronor.

Kravet gäller ”brott mot en konkurrensklausul” och ska ha skett i samband med News55 förvärvade Seniorevent och tidningen Sextiofem.

Dagens Opinion söker mer information