Det är seniorkonsulterna Cecilia Eklund och Andreas Bergström som blir nya partners på New Republic. Detta redan under deras första år på byrån.

”Cecilia Eklund och Andreas Bergström har båda på kort tid blivit nyckelmedarbetare på New Republic. Vi är glada för att de tar steget och blir partners och räknar med att successivt öka antalet delägare framöver”, kommenterar Olle Schubert, vd på New Republic.

Sedan tidigare har New Republic fyra huvudägarna.