”Under det halvår Sverige är ordförande ska många stora processer inom bland annat klimat, energi och digitalisering drivas framåt eller tas i mål. Det är processer som kommer att ha stor påverkan på det svenska näringslivet framöver. Vi har sedan tidigare arbetat med EU-frågor inför det svenska ordförandeskapet och nu förstärker vi vårt erbjudande ytterligare”, berättar Jean-Daniel Maurin, global strategichef på New Republic.

New Republic har tillsammans med Apco Worldwide i Bryssel tagit fram en guide om de svenska prioriteringarna, råd om hur samarbetet med SD kan påverka regeringens mandat, vilka nyckelaktörerna är och potentiella konfliktytor.

”Vi ser fram emot att arbeta mer på plats i Bryssel operativt och sätta ihop program, aktiviteter och möten med relevanta intressenter. Vi utökar även vårt erbjudande vad gäller bevakning av EU-processer, issue-tracker och planering av insatser med fokus på spanska ordförandeskapet i EU som följer det svenska”.

Vad hoppas ni få ut av ert arbete kring EU-ordförandeskap?
Vi ser fram emot att arbeta mer på plats i Bryssel operativt och sätta ihop program, aktiviteter och möten med relevanta intressenter”.

Är det här ett steg till en etablering i Bryssel för New Republic?
Det är inte en stor sak för oss. Genom vårt samarbete med Apco har vi redan både kontor och fötter på marken i Bryssel”, berättar Jean-Daniel Maurin och utvecklar:

”Vi jobbar en hel del i Bryssel och med olika EU-frågor. Våra uppdragsgivare har ofta en global eller nordisk bas. Flera av våra uppdragsgivare har egna kontor i Bryssel”.