Pa-byrån New Republic får in en ytterligare fastighetskund och hoppas få in fler via rekommendationer.

New Republic i Malmö inleder ett samarbete med fastighets- och bostadsföretaget Midroc Properties. Uppdraget består i att utveckla Midroc Properties relationer och dess strategiska varumärkeskommunikation. Avtalet är löpande.

”Uppdraget innebär att vi får möjligheten att samarbeta med en stabil fastighetsutvecklare och samhällsbyggare som tänker långsiktigt och vill utveckla hela branschen i en hållbar riktning. Vi utvecklas tillsammans med våra uppdragsgivares projekt. Midroc har bland annat ett av de mest ambitiösa samhällsbyggnadsprojekten som vi sett i Sverige, Embassy of Sharing i Malmö, vars mål är att bygga in social hållbarhet, FN:s globala mål och delningsekonomi i ett flertal fastigheter”, berättar Jean-Daniel Maurin, kundansvarig för samarbetet med Midroc, i ett mejl.

Hur fick ni uppdraget?
Midroc kontaktade oss och gav oss möjligheten att presentera vårt erbjudande och vårt team, vilket vi gjorde.”

Är Midroc ert första fastighetsbolag?
”Nej, vi har tidigare samarbetat med flera andra fastighetsbolag, bland annat inom ramen för stadsbyggnadsprojektet Sthlm6000+ som fokuserade på studentbostäder i Stockholmsregionen. Vi samarbetar även med statligt ägda fastighetsbolaget Akademiska Hus, som nyss förlängde sitt ramavtal med oss”.

Hur utvecklar ni era affärer inom stadsbyggnad?
Våra affärer inom stadsbyggnad utvecklas framförallt genom att våra uppdragsgivare rekommenderar oss till andra eller att personerna som är ansvariga för samarbetet med oss byter jobb”. Men vi rekryterar även strategiskt för att möta uppdragsgivarnas hårda krav, bland annat på kompetens inom klimat och energi.

New Republics team
Jean-Daniel Maurin, partner
Sara Bargi, klimat och energi-expert
Jon Millarp, seniorkonsult
Klara Spangenberg, chef för Malmökontoret
Johann Arnljots, researcher.