New Normal minskade byråintäkten med 10 procent till 13,5 miljoner kronor. Omsättningen föll med 24 procent till 19,7 miljoner. Personalstyrkan minskade från 16,5 till 13 snittanställda. Rörelseresultatet försämrades från -325 000 till -478 000 kronor.

Byrån anger en ”kraftig nedgång i efterfrågan” som orsak till tappet.