Målet är att öka medlemsantalet från 11 900 till 13 500 till årsskiftet 2023/2024.

–  Vi vill bli starka som intresseförening och då är medlemmarna förstås otroligt viktiga. Sedan handlar kampanjen om att vi vill synas för alla som har en neurologisk diagnos, säger Neuroförbundet nya kanslichef Katarina Gustafsson, som värvades från Ideell Arena under februari 2023.

Antalet personer med neurologisk diagnos uppskattar förbundet till 500 000. Till det kommer anhöriga, som kan bli medlemmar för halva priset, 180 kronor.

–  Så vi kan absolut bli fler medlemmar.

Vad kommer att krävas för att värva en ny medlem?
– Vi går ut med ett nytt budskap, ’Vi vill! Vi stärker! Vi gör!’. Så handlar det om att visa våra medlemmar vad de får genom ett medlemskap.

Kampanjen, som har tagits fram av pa-byrån New Republic, bygger på fyra medlemmar som berättar vad förbundet betyder för dem. Kampanjen består av bilder och texter och en kampanjlogga.

Kampanjen ska visas i flera kanaler som nyhetsbrev, medlemstidningen Reflex, sociala medier, digitala kanaler och i tidningar.

Lokalföreningarna kommer att spela en avgörande roll i medlemsvärvningen och de får också tillgång till kampanjbilder, poster och en flyer.