Netroots samsas ungefär 600 aktiva bloggare. Somliga är mer aktiva än andra, men Johan Ulvenlöv som är ansvarig för bloggkontakterna på Netroots bedömer att cirka 200 av dem är ”riktigt, riktigt aktiva”. Bloggare i nätverket får ingen ekonomisk ersättning. Moroten för skribenterna, är tillgången de andra bloggarnas kunskaper.

-Våra bloggare är ju kunniga inom olika områden och sitter således på värdefull statistisk, som tillsammans hjälps åt att sprida. Någon kanske har bra siffror knutna till försvarspolitik och någon annan kan vara väl insatt inom arbetsförmedlingen.

Vilka förmåner får bloggare?

– Bloggarna får väl förmåner i form av information. Är man exempelvis intresserad av kulturpolitik, kan jag förse dem med vad socialdemokraterna gör på den fronten, ungefär som pressmeddelanden, säger han.

Bloggare på Netroots får följa med i partibussen. Under socialdemokraternas senaste kongress i Älvsjö avsattes ett utrymme där bloggarna kunde sitta och live-bevaka.

– Men det bygger ju på att de själva tar kontakt med oss och anmäler sitt intresse.

Johan Ulvenlöv ser inget problem med att Netroots rödgröna bloggare uppmuntras av socialdemokraterna själva.

– Varför ska man tro att bloggare på presskonferenser är mer styrda än vad journalister på presskonferens är? Visst är de flesta medlemmar i partiet, men långt ifrån alla håller med om allt, snarare tvärtom.

Han understryker dock vikten i att Socialdemokraterna som parti måste bjuda till och uppskatta det engagemang som bloggarna lägger ned. Att följa med i partibussen är ett sådant exempel.

I princip vem som helst kan knyta sin blogg till Netroots, och ett socialdemokratisk medlemskap är alltså inte nödvändigt. Däremot måste bloggaren stå bakom viljan om att ett regeringsskifte måste ske.

Hur värvar ni medlemmar?

-Vi gör ingen aktiv marknadsföring, utan portalen växer organiskt. Självklart kan jag göra en förfrågan om jag hittar bloggar som passar, säger Johan Ulvenlöv.

Bloggare måste vara progressiva, står det på hemsidan. Varför?

– Med progressiv menar vi att du som bloggare tror på människors möjlighet att organisera sig, tillsammans är vi starka-devisen.

Varför samlar ni alla bloggar under ett tak?

-För att det är ett bra sätt att bedriva opinionsbildning på. Bloggare har inte tillgång till mediehus, utan måste ta till andra knep för att driva trafik. Vi hjälps åt. Alla tjänar på det.

Enligt Johan Ulvenlöv, har stoff som blivit riksnyheter först publicerats på Netroots, där folk har suttit inne på värdefull statistik. Bland annat siffror som talade emot Fredrik Reinfeldts (m) uttalande i valdebatten om att sysselsättningen i Sverige hade ökat med 100 000 nya jobb.

– En bloggare hos oss hade koll på att siffrorna inte stämde. Uppgiften blev en riksnyhet kort därefter.

Har ni någon motsvarande konkurrent från alliansens håll?

-Ja, vad jag har sett har de nyligen startat ett nätverk, men vi har varit starka i fyra år. De har definitivt inspirerats av oss. Vi är bäst i hela bloggvärlden på opinionsbildning.

Netroots har ingen som aktivt arbetar med att bevaka allt som skrivs av bloggarna. Alltså skulle det gå att sprida nyheter via portalen, som inte gynnar de rödgröna. Johan Ulvenlöv tror dock på självsanering, och på att man hjälps åt inom nätverket för hålla bloggandet på en bra nivå.