Under andra kvartalet ökade omsättningen med 19,8 procent till 50,3 miljoner kronor.

Rörelseresultatet ökade från 2,0 till 5,6 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen ökade med 4,3 procentenheter till 11 procent.