Under 2021 ökade omsättningen med 14 procent till 295 miljoner kronor. Rörelseresultatet förbättrades till 40,0 (15,6) miljoner kronor.

Sverige stod för 65 procent av försäljningen, följt av Finland (14) och Storbritannien (11).

Antal anställda uppgick till 256 (252).