Samarbetet handlar om att ”stärka Nelson Gardens varumärke och opinionsbilda för ett friskare samhälle genom ökad odling”, enligt ett utskick. Byråvalet föll på Westander.

”Vi vill hjälpa fler att komma närmare naturen genom odling, oavsett var de bor”, kommenterar Lovisa Back, kommunikations- och hållbarhetschef på Nelson Garden, och vidare:

Westander bidrar med stöd i både strategiskt och operativt arbete för att stärka Nelson Gardens varumärke och opinionsbilda för ett friskare samhälle genom ökad odling”.

Hur gick upphandlingen till?
”Vi har tagit hjälp av Westander i enskilda case tidigare och värdesätter deras samhällsengagemang och kvalitetsmedvetenhet. När vi beslutade oss för att jobba mer kontinuerligt med pr- och opinionsfrågor, var de det givna valet”. 

Westander ersätter ingen annan byrå.

Vi jobbar inte med någon annan byrå inom just det här området”.

Westanders arbetsgrupp
Monica Reinebo, chef för Westander Digital
Anders Wennerstrand, chef Westander Hållbarhet
Emma Rost, pr-konsult
Amanda Edfeldt Hanson, pr-konsult