Byrån M&C Saatchi, som bland annat jobbar på uppdrag av Centerpartiet, tappade mer än var femte krona av byråintäkten under 2018.

M&C Saatchi minskade under 2018 omsättningen med 6,2 procent till 37,8 miljoner kronor. Byråintäkten minskade med 23 procent till 28,1 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökande dock från 230 000 till 280 000 kronor. Rörelsemarginalen steg från 06, till 0,7 miljoner kronor. Antalet snittanställda minskade från 26 till 21.