Omsättningen föll under 2022 med 8,3 procent till 27,2 miljoner kronor. De faktiska intäkterna ökade dock med 15 procent till 12,4 miljoner kronor.

Byrån utvecklade en självbetjäningsplattform och började leverera via Tiktok, något som påverkade rörelseresultatet som landade på en förlust på -1,3 (-0,46) miljoner kronor.

Personalstyrkan ökade från tio till tolv och personalkostnaden steg med 23 procent till 11,3 miljoner kronor.