Byrån vill jobba med få, större uppdrag och producerar bland annat en kundtidning. Personalstyrkan är uppe i fem personer och sätet flyttades från Stockholm till Jönköping under bokslutsåret.
Omsättningen hamnade på 6,9 miljoner kronor. Rörelseresultatet hamnade på 2,6 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ligger därmed på 50 procent på Nav PR.
Byrån ägs till hälften vardera av Sebastian Navab och Jenny Aktander, tidigare sakkunnig hos dåvarande vård och äldreminister Ylva Johansson (s).