Det var i måndags som elva Saco-förbund sa upp sitt avtal med dubbla medlemskap. Avtalet innebar att medlemmarna kunde ansluta sig till båda förbunden genom att betala det dyraste medlemskapet. Unionen och respektive Saco-förbund delade sedan intäkterna. För de runt 3 000 medlemmarna med dubbla avtal borde det röra sig om årliga intäkter på 5-10 miljoner kronor.
 
Ramón Sánchez-Lövy, projektledare för uppsägningen av avtalen, berättar:
 
– Vi har fört en diskussion med Unionen i över två års tid och försökt komma överens om att säga upp dubbelanslutningen som härrör från tidigt 70-tal. Läget har förändrats åtskilligt sedan dess. Saco är större och har lokala föreningar. Avtalet har blivit otidsenligt och vi skiljer oss åt särskilt vad gäller lönesättning där vi är för helt individuella lönesättningar.
 
Ramón Sánchez-Lövy säger att Unionen och Saco-förbunden i höstas hade kommit överens om att avtalen skulle sägas upp.
 
– Vi var överens om avtalen inte längre uppfyller sitt syfte. Unionen ville att vi skulle säga upp ett förbundsavtal i taget med tremånaders intervall. Det kunde inte vi acceptera. Vi ville säga upp alla avtal på samma gång. Det ska vara enkelt för medlemmarna, de lokala klubbarna och arbetsgivarna. Därför sa vi upp avtalen ensidigt.
 
Nu gör de två tidigare kollegorna upp om de 3 000 medlemmarnas gunst.
 
– Ja, nu pågår en viss kampanj. Jag ska inte säga att det är en kampanj från båda håll. Vi gick ut med skriftlig information till de berörda medlemmarna. Hade Unionen gjort samma sak hade det kanske inte hänt så mycket.
 
Och vad gör ni?
– Vi ringer också upp en del medlemmar. Vi erbjuder inget extra utöver den service vi erbjuder alla medlemmar. Men Unionen har gått ut och erbjudit gratis medlemskap. Man säljer normalt medlemskap, men det här handlar om att Unionen köper sig medlemmar.
 
3 000 medlemmar, varför ta en strid?
– Vi hade inte räknat med att de skulle reagera på det sättet. Vi var ju överens om att avtalet skulle sägas upp.
 
Ramón Sánchez-Lövy tror inte det blir något nästa steg.
 
– I vart fall inte från vår sida. Vi rekryterar bara medlemmar som är akademiker. För Unionens del handlar det om att organisera hela arbetsplatser. Men vi tror medlemmarna kan göra ett klokt val.