Rapporten heter Miljön i siffror och är tänkt att komma i början av året som ett slags bokslut över föregående år. Naturskyddsföreningen använder sig av externa källor som Artdatabanken, SMHI och Jordbruksverket men hänvisar även till egna undersökningar.

”Det kan vara väldigt svårt att hitta i statistikdjungeln kring klimat- och miljöfrågor. Samtidigt finns det aktörer som försöker skapa tvivel och sprida myter. Vi vill med vår nya rapport bidra till en mer kunskapsbaserad debatt”, kommenterar Beatrice Rindevall, ordförande för Naturskyddsföreningen.

Naturskyddsföreningen riktar sig med rapporten till ”en bred allmänhet” och rapporten ska framför allt spridas i föreningens egna digitala kanaler.