Syftet med kampanjen är att visa på hur miljögifter i haven hotar människans reproduktionsförmåga.
– Rent vetenskapligt är det så att hormonsförändrande ämnen tycks ha en större påverkan på pojkfoster och män. Vi tänkte att det kan vara bra att kommunicera ut det, säger Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.
 
Det finns väl en hel del andra saker att fokusera på. Varför just temat Rädda mannen, försöker ni få fler män att engagera sig?
– Nej. Det gäller alla. Men just mannen är särskilt känslig. Då tyckte vi det var bra att gå ut och kommunicera det. Det väcker också viss uppmärksamhet. Men i grunden är det en saklig bedömning.
 
Vad gör ni exakt?
– Vi avslöjar att det finns kemikalier som är hormonstörande, och visar på att lagstiftningen är svag. Vi behöver starkare regelverk.
 
Nästa fredag ordnar Naturskyddsföreningen en konferens på temat som en del i kampanjen, dit politiker och näringsliv bjudits in för en diskussion kring hur privatpersoner och företagare hanterar frågan om hormonförstörande miljögifter.
– Vi har jobbat med kemikaliefrågan rätt länge, det här är ett exempel på hur vi jobbar med opinionsbildning för att påverka politiker.
 
Vad har ni för budget?
– Det vet jag inte i huvudet. Men vi har fem prioriterade områden, så det är ingen jättesumma.
 
Ardalan Samimi