I en debattartikel på DN Debatt berättar Filip Johnsson, Jan Kjärstad och Johan Rootzén att de ”längre förundrats över att det såväl i Sverige som internationellt är så lite fokus på de globala bränslemarknaderna för kol, olja och naturgas” eftersom människans klimatpåverkan bromsas av en minskad användning av fossila bränslen.
Forskarna hänvisar till preliminära data som ska visa att användningen av och utsläppen från den fossil energi åter stiger.
Det beror på att länder med tillgång på fossila bränslen ökar sin användning av dem. Med USA som undantag. Där minskar energiförbrukningen och kol byts ut mot naturgas. Endast i länder med små tillgångar på fossila bränslen, som Japan och i delar av EU, minskar användandet.
Enligt de tre forskarna behöver nästa svenska regering ”därför bredda sin klimatpolitik” eftersom det inte räcker med att jobba för inhemsk energieffektivisering och förnybar elproduktion.
Sverige ”bör också gå i spetsen på åtminstone två andra områden”:
1. Driva på för ”styrmedel och strategier som direkt syftar till att minska användningen av fossila bränslen”, Priset för att släppa ut koldioxid ”måste inom en snar framtid bli så högt att dessa bränslen inte utvinns, eller att det lönar sig att avskilja och lagra koldioxiden”.
2. Bygga vidare på ”en ökad vilja bland företag att minska sin klimat­påverkan”. Sverige kan utveckla ett ”kollektivt handlande där företag i olika branscher längs värdekedjor – från basmaterial till slutprodukter – går ihop och tillsammans bestämmer sig för att ta fram koldioxidfria produkter och tjänster”.
Lyckas politiken öppnas stora marknader för Sverige, så ”risken är lägre än möjligheten”, hålls inte klimatmålen förlorar hela världen och ”de som gick före gjorde i alla fall allt vad de kunde”.