Kommunikationsbyrån Narva ser ”stora möjligheter” med den nya regeringen och dess reformagenda. Byrån pa-chef Annika Sundström, tycker att statsminister Stefan Löfven (s) har agerat klokt.

Hur ser du på ministerutnämningen?
”I det svåra parlamentariska läget är det klokt av Stefan Löfven att välja väletablerade, erfarna namn i stället för att blanda in nya och ogranskade kort i leken. Det är mestadels tunga och välkända politiker, vilket är ett uttryck för att han inte är en gambler. Fyrpartiöverenskommelsen kräver både erfarenhet och förhandlingsvana för att bli verklighet”, berättar Annika Sundström, via mejl.

Hur uppfattade du Stefan Löfvens regeringsförklaring?
”Regeringsförklaringen följer i stora drag fyrpartiöverenskommelsen och innebär därför inga större överraskningar. Det som sticker ut är ett så tydlig fokus på en grön omställning. Det förvånar att Miljöpartiets hjärtefrågor vad gäller höghastighetståg och cykelpendling inte betalar sig i form av ett statsråd på det nya infrastrukturdepartementet”.

Vad innebär reformagendan för Narva?
Fyrpartiöverenskommelsens 73 punkter innebär att reformagendan är omfattande. Regeringsmaskineriet kommer att gå för högvarv samtidigt som många beslut ska fattas i riksdagen. För den som vill påverka är det angeläget att förstå att riksdagen får en större och viktigare roll än tidigare. Från Narvas sida tror vi att inte minst satsningar på hållbarhet och inom vården innebär stora möjligheter för de aktörer som vill ta ett samhällsansvar.”