Kommunikationsbyrån King, som bland annat jobbar med Ica-såpan, levererade 28 miljoner i vinst under sitt senaste räkenskapsår, 2020-2021 (brutet i april).

King minskade omsättningen med 2,1 procent till 109 miljoner kronor. Byråintäkten ökade däremot med 0,8 procent till 71 miljoner kronor, vilket dock är en del lägre än 2018-2019 då intäkten låg på 76 miljoner kronor.

Kings rörelseresultat landade på 28,2 miljoner kronor, mer än en fördubbling från föregående 11,5 miljoner.
Rörelsemarginalen stärktes med 23 procentenheter till 40 procent. Ägarna tog ut 8,2 miljoner kronor av vinstmedlen.

Antalet snittanställda minskade från 29 till 24 och personalkostnaden minskade med 13 procent till 26,3 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd ökade med 5,4 procent till 1,10 miljoner kronor. Byråintäkt per anställd ökade med 22 procent till 2,95 miljoner kronor.