Den ena av de två konsulterna som ansluter sig till Hallvarsson & Halvarsson är skånebaserade Peter Torstensson, som har 20 års erfarenhet av varumärkesarbete från Alfa Lavals koncernledning. En med lika långa erfarenhet, men från Ericsson och inom regulatory, tech, krishantering, handelspolitik och exportaffärer har Ulf Pehrsson. Han har även roller som ordförande i Sveriges allmänna utrikeshandelsförening och som rådgivare åt den internationella handelskammaren ICC.