Näringslivets Transportråd vill liksom Centerpartiet hellre att regeringen lägger pengarna på eftersatt svenskt järnvägsnät.
Tanken är annars att  Sverige ska investera 19 miljarder kronor 2018-2029 i ERTMS.
 
Per Bondemark vice vd och inköpsdirektör i SSAB och tillika ordförande i Näringslivets Transportråd anser med fler andra tunga näringslivstoppar att pengarna i stället borde användas till att underhålla svensk järnväg.
”Mot bakgrund av underhållsbehovet på det svenska järnvägsnätet borde förebyggande och avhjälpande underhåll av befintliga järnvägar i rådande läge vara högre prioritet än ett tidigt införande av ERTMS”, skriver Näringslivets Transportråd i ett brev till regeringen.
 
Näringslivets Transportråd anser att investeringen i ett nytt europeiskt trafikstyrningssystem borde införas samtidigt med övriga Europa och så att störningarna minimeras. 
 
Tonchi Percan