Mynewsdesk har låtit Chat GPT analysera hur tidningarna berättar om ais inverkan på samhället. Artiklarna har varit publicerade det senaste halvåret.

Det är fem områden som ai oftast kopplas ihop med, enligt Chat GPT och Mynewsdesk:

etiska överväganden
sysselsättning
hälsovård
utbildning
ekonomisk påverkan

Mest positiv är rapporteringen om hur ai påverkar hälsovård och ekonomi.

Mest negativa är rapporteringen när det gäller ai och upphovsrätt  och integritet.