Enligt Riksrevisionsverket begås ”allt färre allvarliga fel i myndigheternas årsredovisningar” och det ä en ”trend som setts de senaste två åren”.

Dock får tio myndigheter underkänt:

Länsstyrelsen i Gävleborg och Sametinget
”har använt delar av sina anslag i strid med syftet”

Riksarkivet och Delegationen mot segregation
har överskridit sina ekonomiska ramar”

Transportstyrelsen
”har under flera år samlat på sig ett överskott på 14 miljoner kronor för en av sina avgiftsfinansierade verksamheter som ska gå plus-minus-noll”

Länsstyrelserna i Värmlands och Norrbottens län
har inte redovisat lön och andra ersättningar till landshövding och länsråd

Moderna museet
”har väsentliga fel i fördelningen av intäkter och kostnader i sin resultatredovisning” och ”har även lämnat in sin årsredovisning för sent”

Tillväxtanalys och SMHI
”har lämnat in sina årsredovisningar för sent”