Regeringen har under dagens regeringssammanträde fattat beslut om utreda hur individer ska kunna få ökad insyn i och kontroll över sin offentligt lagrade data.

Uppdraget går till myndigheterna Arbetsförmedlingen, E-hälsomyndigheten, Myndigheten för digital förvaltning och Skatteverket. Dessa myndigheter ska genomföra en omvärldsanalys och ta fram utkast till olika lösningar under ledning av Myndigheten för digital förvaltning. Uppdraget ska vara klart senast den 1 juni 2021,

”Vi behöver stärka individens möjligheter att få insyn och kontroll över sin personliga data. Det handlar om att människor ska få bättre kunskap och mer inflytande, men också om att förenkla att viss information på individens begäran smidigt kan delas mellan flera myndigheter. Det här uppdraget syftar till att möjliggöra det”, kommenterar Anders Ygeman.