Myndigheten för psykologiskt försvar, som inrättades så sent som den 1 januari 2022, ska i sin kampanj använda visuella uttryck från mellankrigstidens propaganda som blandas med dagens medielandskap. Kampanjen går i print och digitalt, i sociala medier och på utomhustavlor. Kampanjen leder sajten bliintelurad.se där myndigheten bjuder på tips och information.

”De utländska nationer och krafter som ligger bakom informationspåverkan i syfte att skada Sverige har stora resurser till sitt förfogande. Därför blir det allt viktigare att öka sin egen motståndskraft, inte minst ett valår som detta. Det psykologiska försvaret utgörs av oss alla tillsammans, och ju bättre vi blir på att genomskåda och stå emot desinformation desto starkare blir det”, kommenterar Mikael Östlund, kommunikationschef på Myndigheten för psykologiskt försvar.

Myndigheten för psykologiskt försvar jobbar med kommunikationsbyrån Gullers Grupp. Mediebyrå är Nowa Kommunikation.