Myndigheten för psykologiskt försvars medarbetare medverkar i två av programmen i det uppmärksammade reportaget, men anser att deras medverkan vilseleder tittarna.

Myndigheten anser att de två medarbetarna ställde upp i intervjuer gjorde hos TV4 men inte av Kalla fakta. Intervjuerna gäller propaganda och desinformation, men inte kopplat till Undercover i trollfabriken.

Myndigheten skriver i sin anmälan att:

”TV4s agerande att medvetet utnyttja inspelat material från andra tillfällen, ett agerande som vilseleder tittare att tro att myndigheten skulle ha uttalat sig om den granskning Kalla fakta framför, är minst sagt anmärkningsvärt, osakligt samt i uppenbar strid mot gällande medieetik”.