Han berättar om planerna på Facebook:

”När jag fick frågan från valberedningen om att föreslås som ny partiledare så beslutade jag mig också för att gå ur det turkiska medborgarskapet. Jag gjorde det för att det inte skulle medföra några eventuella svårigheter i mitt arbete. För mig är det helt odramatiskt och jag hoppas att processen ska gå fort”.