Hur ser ni på skadegörelsen som sker?
‑ Det är oacceptabelt och väldigt beklämmande att se hur förhållandevis få människor kan åsamka så mycket kaos och hålla en hel stadsdel gisslan en stor del av dygnet, säger Erik Bengtzboe.
 
Hur ser ni på polisens arbete?
‑ Det har förekommit anklagelser mot enskilda poliser om övervåld. Det är indikationer som självklart måste tas på allvar och bestraffas om det inte skötts korrekt. Men överlag har polisen vårt förtroende. De utför en otroligt viktig uppgift i att bringa trygghet till människor i området. Jag tror de försöker så gott de kan.
 
Hur ser ni på de personer som utför skadegörelsen?
‑ De är nog en bred palett av människor med olika argument. Det finns säkert frustrerade människor som tar till våld för att uttrycka sig och en grupp som hänförs av våldet och söker sig dit. Gärningarna måste hanteras på samma sätt, de olika personerna på olika sätt. De som är ute och känner frustration måste få en dialog och få utlopp för det. De som är ute efter våld ska gripas och straffas. Det är aldrig okej att ta till våld. Det är viktigt att påpeka att alla som är ute nattetid i Husby inte per automatik är kriminella.
 
Vad beror upploppen på?
‑ Det är svårt att kategorisera och inte lika för alla. Det finns säkert en grupp som känner sig frustrerad över sin situation i samhället. Och en grupp som söker sig till våldet.
 
Vilka är era förslag för att komma tillrätta med problemen?
‑ På kort sikt är det otroligt viktigt att polisen får resurser att vara tillgängliga och synliga på plats så att de kan ha en dialog och finnas till för medborgarna. De som begår brott ska gripas och bestraffas.
‑ På lång sikt handlar det om segregation och att allt för många hamnar utanför samhället. Det handlar om att svensk skola behöver bli bättre på att ge stöd till enskilda individer och att lösa strukturella problem på arbetsmarknaden. Som det är nu har ungdomar med utländsk bakgrund svårast att komma in på arbetsmarknaden. Det är ett dubbelt utanförskap som behöver brytas genom fler jobb och en rättvisare tillgång till arbetsmarknaden.
 
Vilken roll ska politiken spela?
‑ Politiken är delansvarig för hur arbetsmarknaden, polisens arbete och skolan ser ut. Politiken lägger förutsättningarna, men det krävs att det sker tillsammans med människor. Politiken kan inte göra hela jobbet, säger Erik Bengtzboe.