Enligt information från MTG har Jørgen Madsen Lindemann i dag ”informerat bolagets styrelse om sitt beslut att lämna bolaget och har lämnat in sin skriftliga uppsägning”. Styrelsen har ”motvilligt accepterat Jørgen Madsen Lindemanns uppsägning”. Jørgen Madsen Lindemann har 12 månaders uppsägningstid.

David Chance, styrelseordförande för MTG, kandiderar inte för återval vid årsstämman i maj 2021. Därmed avgår han då.