Omsättningen minskade med 5,1 procent till 38,7 miljoner kronor.  
Byrån minskade personalkostnaderna med 1,5 miljoner kronor men tappade ändå rörelseresultat från 1,8 till 1,0 miljoner kronor. Då lämnade även byrån ett koncernbidrag på 1,1 miljoner kronor.
Byråintäkten minskade med 3,5 procent till 30,4 miljoner kronor.
Antalet anställda minskade med en person till 21 medarbetare.