Myndigheten för samhällsberedskap, MSB, får ett informationsuppdrag á 75 miljoner kronor för att informera om hur svenskarna ska agera för att motverka corona-spridningen. Tre byråer är upphandlade hos MSB.

– Vi ska ska gå ut med en stor och bred informationsinsats till allmänheten om hur vi tillsammans kan minska smittspridningen, berättar Dan Eliasson, generaldirektör för MSD, på en presskonferens.

Informationskampanjen handlar om att ”kapa kurvor och platta till puckeln”, och visa på hur många smittade vi kan få ”om vi inte hjälps åt”.  Folkhälsomyndigheten, deltar i kampanjen som expert på själva smittan och Socialstyrelsen deltar som expert på vård och omsorg,

– Genom att göra en omfattande informationsinsats hjälper vi allmänheten att vara påläst och kunnig och vidta de åtgärder som är de rätta. Genom korrekt och samlad information skapar vi tillsammans motståndskraft och beredskap för att hantera corona-smittan bättre, säger Dan Eliasson.

Byråerna som är upphandlade hos MSB är Le Bureau, som är första byrå, följd av Prime och Gullers Grupp.