Lars Strömgren klev 2022 in som trafikborgarråd (mp)för Stockholms stad. Nu ligger han bakom ett beslut att Stockholms stad ska handla upp förmånscyklar för 45 000 anställda. Tanken är att de anställda ska hyra en cykel. Detta ska förmånsbeskattas.

”Kostnaden för en enskild anställd beror helt på vilken typ av cykel som väljs. Vi har ställt krav på att de anställda ska kunna välja bland en mångfald av modeller, i olika prissegment. Jämfört med en vanlig cykel beräknar leverantörer i regel att en förmånscykel ger en besparing på mellan 20 och 50 procent”, berättar Miljöpartiets pressavdelning.

Upphandlingen ska inte kosta Stockholm Stad något. Däremot räknar Miljöpartiet med att de administrativa kostnaderna ökar med 3 miljoner kronor per år.’

”Förmånscyklar är både ett verktyg för att minska biltrafiken och ett sätt att göra staden till en mer attraktiv arbetsgivare”, kommenterar Lars Strömgren.