Som Dagens Opinion berättade om igår går Svenskt Näringsliv ut i ett upprop mot regeringens förslag på hårdare villkor för ränteavdrag. Totalt 27 tunga namn har skrivit under för att få till ett annat förslag.
 
Nu får de medhåll från Miljöpartiet.
– Vi förstår kritiken från Svenskt Näringsliv. Regeringen borde se över om det finns andra, alternativa vägar att lösa problemen, säger partiets ekonomiskpolitiske talesperson Per Bolund.
 
Vad skulle Miljöpartiet göra?
– Vi skulle se att man fick ett underlag på varför man valt bort andra modeller. Regeringen har landat i en modell utan att redovisa för varför. Nu kommer ju ganska skarp kritik mot det förslaget också. De borde ha tittat på andra modeller, säger han.
 
Miljöpartiet föreslår bland annat att det införs ett tak för hur höga räntenivåer bolag får göra avdrag på.