Igår gjorde partiledningen ett utspel på DN Debatt, där de satte upp målet att få 250 000 människor i Sverige att delta i arbetet att forma partiets politik inför valet 2014.
 
“Alla kommer inte att vara gröna partimedlemmar, men alla ska i något sammanhang ha fått sätta sin prägel på partiprogram, valmanifest eller kommunala handlingsprogram”, stod det att läsa i artikeln som skrivits under av partiledare Gustav Fridolin, partisekreterare Anders Wallner och partistyrelsens Helene Öberg.
 
Tanken är att partiets representanter i hela landet ska möta väljare för att prata om politik – till skillnad från att prata om vilken politik som partiet för.
– Det kopplas till att vi skriver partiprogram, i arbetet är det naturligt att man för samtal. Men det handlar också om en ambition att bli bättre på att utgå från de problem som människor ser i samhället när vi formulerar vår politik, säger Anders Wallner, som är ytterst ansvarig för projektet.
 
Han tillägger:
– Det handlar inte om att 250 000 ska ha samma status som våra medlemmar, däremot måste politiken utgå från de utmaningar som människor ser.
 
Dessa 250 000 människor ska brytas ner på regional och lokal nivå, berättar han vidare.
– Sedan ska vi sammanställa för vilka metoder som funkar allra bäst för att nå ut till människor, något som kommer se olika ut.
 
Det kan handla om att hålla kvällsmöten, att åka ut till förneingar och arbetsplatser eller ordna tidiga möten på förskolor med småbarnsföräldrar. Även sociala medier är ett tänktbart alternativ, säger Anders Wallner.
– Våra avdelningar ska använda de kanaler som de känner sig bekväma med. Det kommer finnas metoder för sociala medier.
 
Behöver ni anställa några i det här arbetet?
– Det här ska inte vara utöver vår vanliga verksamhet. När vi skriver motioner ute i kommuner och landsting så är tanken att vi använda det arbetet för att nå ut till människor. Skriver vi en motion om skolpolitik så ska vi ha gjort det i samråd med lärarfacken och elevrådsorganisationerna.Tanken är att vi, i det politiska arbetet, bygger in samtalet med de människor som berörs.
 
Ardalan Samimi