Paketet ska kompensera för ökade priser på olja, gas och livsmedel.

Miljöpartiets krispaket

* Ett engångsbidrag på 2 000 kronor till alla invånare i stödområde 1, 2 och 3 (kostnad 4,1 miljarder kronor).

* Sänkt skatt, genom utökad skattereduktion, för alla i stödområde 1 och 2 med 4 000 kronor per person och år (3,2 miljarder).

* Tillfälligt halverad moms på livsmedel under sex månader (7,1 miljarder).

* Tillfällig höjning av nivåerna för försörjningsstödet och existensminimum under sex månader.

* Riktat stöd till kollektivtrafiken (1 miljard).

* En höjning av elbilsbonusen i landsbygd till 80 000 kronor (50 miljoner).

* Höjt studiestödet med 300 kronor per månad för alla årets månader 2022 (1,6 miljarder).

* Ett riktat stöd till garantipensionärer på 1 000 kronor i månaden (2,8 miljarder).