här är MPs bemanning av utskottsplatserna
Civilutskottet – Ordförande: Emma Hult
Miljö- och jordbruksutskottet – Vice ordförande: Maria Gardfjell

Arbetsmarknadsutskottet:  Leila Ali-Elmi

Finansutskottet: Janine Alm Ericson

Försvarsutskottet: Elisabeth Falkhaven

Justitieutskottet: Rasmus Ling

Konstitutionsutskottet: Jonas Eriksson

Kulturutskottet: Anna Sibinska

Näringsutskottet: Lorentz Tovatt

Skatteutskottet: Rebecka Le Moine

Socialutskottet: Åsa Lindhagen

Socialförsäkringsutskottet: Maria Ferm

Trafikutskottet: Emma Berginger

Utbildningsutskottet: Annika Hirvonen Falk

Utrikesutskottet: Annica Hjerling

EU-nämnden: Amanda Palmstierna