Miljöpartiet ska under mandatperioden agera ordförande i kulturutskottet samt i miljö- och jordbruksutskottet.

Amanda Lind, tidigare partisekreterare och kulturminister blir ordförande i kulturutskottet.

”Nu är viktigare än någonsin att vi försvarar den fria kulturen, mänskliga rättigheter och det fria ordet. Som ordförande kommer jag att arbeta hårt för att värna den fria konsten och public service oberoende”, kommenterar Amanda Lind.

Emma Nohrén, återinvald i riksdagen för Göteborgs kommun blir ordförande i miljö- och jordbruksutskottet. Hon var även ledamot 2014-2018 och representerade då partiet i miljö- och jordbruksutskottet och utrikesutskottet. Hon är även ordförande för Miljömålsberedningen.

”Det är svårt att inte känna oro över vad den kommande regeringen ska företa sig på klimat- och miljöområdet. Det handlar om nedskärningar,, urholkning av strandskyddet, ohållbart skogsbruk och minskat skydd av värdefull natur. Så det blir en viktig uppgift att granska regeringens arbete och vara en konstruktiv och ihärdig opposition”, kommenterar Emma Nohrén.