Pär Holmgren EU-parlamentariker för Miljöpartiet tycker att EUs miljölag i slutändan blev ett ”fiasko”.

Detta efter att EU-parlamentet, Ministerrådet och EU-kommissionen nått en överenskommelse för EUs nya klimatlag, ramverket som ska styra EUs klimatpolitik.

”Detta blev i slutändan ett fiasko. Den framförhandlade kompromissen är inte i linje med Parisavtalet. Nu är vi på väg mot både en klimatlag och en jordbrukspolitik där EU i princip står stilla i ett läge där vi skulle behöva lägga i alla växlar vi kan för att minska koldioxidutsläppen fram till 2030”, kommenterar Pär Holmgren (mp), EU-parlamentariker.

Han har sammanfattat vad EU har kommit överens om:

* EU har enats om minskade CO2-usläpp med 55 procent, med kolsänkor inräknade, blir målet 52,8 procent.

* Målet om klimatneutralitet till år2050 gäller nu enbart unionen i sin helhet och inte de enskilda medlemsstaterna.

* Internationell sjöfart och internationellt flyg inkluderas inte i klimatmålen

* Den koldioxidbudget som ska införas enligt klimatlagen kommer att träda i kraft 2030-2050.

* Ett vetenskapligt råd ska införas.

”Målet om minskade utsläpp på 55 procent har förvandlats till ett siffertrixande”, kommenterar Pär Holmgren, och vidare:

”Vi gröna ville se utsläppsminskningar på minst 65 procent och kunde möjligen svälja 60 procent som en absolut lägstanivå”.

Pär Holmgren riktar kritik mot några av EUs medlemsländer:

”I det här läget ska frustrationen rikta sig mot de som hållit emot och försvagat EU:s klimatpolitik. Framförallt gäller det medlemsstater och politiker med en konservativ agenda som Polen, Ungern och Slovenien”.