Debatterna hålls i organisationens monter på Holmen i Visby hamn där tre riksdagsledamöter på 15 minuter får diskutera aktuella frågor kring det så kallade fordonshistoriska kulturarvet med varandra.
 
– Det var vår ordförande som kom på idén, att det vore perfekt att låta dem sitta i en öppen, gammal bil. Vi valde korta debatter eftersom politikerna är upptagna under Almedalsveckan. Det ska inte vara något stort och komplicerat, utan det räcker med 15 minuter, tre frågor på tre dagar, säger Motorhistoriska riksförbundets kanslisekreterare Malin Blomquist.
 
Motorhistoriska riksförbundet är en ideell sammanslutning av 171 klubbar, med drygt 94 000 medlemmar, som jobbar för att bevara gamla fordon. Sedan bildandet för 44 år sedan har förbundet, som finansieras via medlemsavgifter, lobbat mot myndigheter och politiker i olika frågor som rör äldre bilar.
 
– Vi finns till för att gårdagens fordon ska kunna framföras på morgondagens vägar, sammanfattar Malin Blomquist.
 
I år blir femte året som organisationen intar Almedalen.
 
På måndagen, den 1 juli, diskuterar riksdagsledamöterna Leif Jakobsson (s), Annelie Enochson (kd) och Lotta Finstorp (m) frågan om kulturarv och miljö. Dagen efter är det Per Svedberg (s), Per Lodenius (c) och Christer Akej (m) som drabbar samman i baksätet för en debatt om samhällsnyttan med ”det rullande kulturarvet”. Den sista debatten, på onsdagen, är mellan Isak From (s), Anders Åkesson (c) och Sten Bergheden (m) kring hur kulturarvet kan skyddas.
 
– Vi har väldigt mycket kontakt med riksdagsmän inom de olika partierna och bjöd in från alla. De vi bjudit in sitter framförallt i kultur- och trafikutskotten och som har möjlighet att påverka de lagar och regler som kan påverka våra gamla fordon, säger Malin Blomquist.
 
Men det är nästan bara från Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna?
– Det är de som tackat ja. Jag tror det handlar om tidsbrist. Vi har även fått svar från andra som inte kunnat och som beklagat det, vi har kompisar från alla partier som har intressen för våra frågor, säger hon.
 
I år samarbetar Motorhistoriska riksförbundet dessutom med flera andra riksorganisationer inom det rörliga kulturarvet i Almedalen, som bland andra Järnvägshistoriska riksförbundet, Båthistoriska riksförbundet och Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd, vilka kommer stå intill varandra i Visby.
 
– Vi ska visa upp oss tillsammans och ha seminarier ihop som handlar om att bevara gamla hantverks kunskaper, det vill säga hur man renoverar gamla bilar, tåg och så vidare, inför framtiden. Det är många kunskaper som kan gå förlorade som vi på olika sätt vill hitta lösningar på, säger Malin Blomquist.