Statistiken visar morgontidningarnas totala intäkter från hushållen minskade med 2 procent till 5,9 miljarder kronor 2021. De digitala läsarintäkterna ökade med 13 procent. Detta räckte alltså inte för att kompensera för tappet från analoga prenumerationer. Konsumenternas utgifter för morgontidningar i tryckt form sjönk med 5 procent under 2021.

”Vi ser med oro på att läsarintäkterna som helhet sjunker. De blir allt viktigare när annonsörerna gradvis flyttar sina medieinvesteringar från traditionella medier till olika digitala alternativ. Samtidigt pressas printaffären av varannandagsutdelningen. Hittills har den främst berört områden där storstadstidningar ges ut, men nu införs den i resten av landet”, kommenterar Johan Taubert, vd Tidningsutgivarna.