I statistiken ingår läsarintäkter från webb, appar och tryckta tidningar. Dessa intäkter höll ”samma nivå som uppnåddes 2022”, enligt TU. Den samlade läsarintäkten från morgonpressen, både lokal- och storstadstidningar landade under 2023 på 6, 25 miljarder kronor. Den digitala andelendelen av läsarintäkterna ökade från 24 till 28 procent. Vad gäller storstadspress ligger andelen på 35 procent och 22 procent för landsortspress.