Det är Linda Grape som i januari 2023 går in som ny kanslichef på PTK. Närmast kommer hon som en roll som stabschef på Justitiedepartementet och den förra justitieministern (s) Morgan Johansson. Linda Grape har även jobbat som politisk sakkunnig på Regeringskansliet och som utredare på LO.

”I Linda får vi en kanslichef med kunskap, erfarenhet och stort intresse för arbetsmarknadsfrågor. Hon kommer att vara en viktig del i det samlade ledarskapet för PTK och för att i samverkan med de 25 medlemsförbunden fortsätta PTKs utveckling som en central aktör på svensk arbetsmarknad”, kommenterar PTKs ordförande Martin Linder, tillika förbundsordförande för Unionen.