Justitieminister Morgan Johansson (s) avfärdar Vänsterpartiets ultimatum om hyressättningen som ”halsstarrigt”.

Vänsterpartiet ställde ett ultimatum där ett av två förslag ska genomföras av regeringen inom 48 timmar. Annars blir det misstroendeförklaring.

Vänsterpartiet krävde antingen att utredningens förslag om fri hyressättning ska läggas ner eller att regeringen sätter sig och förhandlar fram ett förslag med Hyresgästföreningen som ska vara klart till riksdagen öppnar i höst.

Regeringen svarade direkt och lät inte tidsfristen på 48 timmarna löpa ut:

– Vänsterpartiet har idag sagt att regeringen ska dra tillbaka förslaget. Då vill jag säga att det inte finns något förslag. Vi har precis tagit emot en utredning som ska ut på remiss, förslaget kommer under i hösten eller början på nästa år så det finns gott om tid att ändra och justera förslaget, jag har ju också varit kritisk till vissa delar som besittningsrätten, säger Morgan Johansson.

Han tar också upp Vänsterpartiets andra krav:

– Den andra delen är att vi ska förhandla med Hyresgästföreningen. Vi har en kontinuerlig dialog med Hyresgästföreningen och har haft en dialog under hela processen. Men en regering kan inte bara prata med en part. Vi måste prata med allmännyttan och fastighetsägarna för att hitta lösningar de flesta kan acceptera.

Morgan Johansson avfärdar också Vänsterpartiets uppgift om att regeringen inte har velat träffa dem.

– Det finns en mejlkonversation med min sek, som kan begäras ut. Vänsterpartiet hörde av sig och vill träffa oss, och det ville vi, men efter att betänkandet hade lämnats, vi lämnade också ett datum, 9 juni. Sedan hörde vi inte av Vänsterpartiet. Men min dörr är alltid öppen för partier som träffa oss.

Morgan Johansson varnar för misstroendeförklaring, som han kallar ett av de ”kraftfullaste verktygen i svensk politik”:

– En misstroendeförklaring måste användas med omdöme. Det kan få enorma följder och därför uppmanar jag alla omdömesgilla politiker att tänka igenom situationen och inte fatta förhastade beslut. Att Vänsterpartiet vill driva igenom en misstroendeförklaring när det inte ens finns ett färdigt förslag, framstår som halsstarrigt, särskilt med tanke på att vi hantera två stora kriser, smittskyddskrisen som vi ännu inte är igenom och den ekonomiska krisen. Att på detta lägga en parlamentarisk kris, en regeringskris, tror jag det inte finns något som helst stöd för bland medborgarna och det tror jag gäller alla partier.