Siffror från myndigheten CSN, och som Saco refererar till, visar att det hittills har kommit in över 23 300 ansökningar. Men potten för omställningsstödet för 2023 ligger på 1,3 miljarder kronor och räcker till runt 8 800 personer.

En undersökning bland 1 000 akademiker, som Saco beställt från Novus, visar att 13 procent, motsvarande 200 000 personer, anger att det är ”troligt” att de kommer att söka det nya studiestödet. Då känner endast 40 procent till omställningsstödet.

Saco har även låtit Novus ställa en del andra frågor akademikernas intresse för kompetensutveckling:

* 51 procent anger att de vill kompetensutveckla sig inom de kommande åren. Endast 2 procent anger ”absolut inte”.

* De viktigast faktorerna för att en akademiker ska inleda en utveckling är: bra ekonomisk utveckling (50 procent) och avsatt tid för utbildning (45).

De vanligaste skälen till att vilka kompetensutveckla sig är personlig utveckling (61), karriärutveckling (43) och högre lön (40).