Huvudnumret i Moderaternas skuggbudget är ett jobbpaket à 10 miljarder kronor.

Syftet är att halvera långtidsarbetslösheten på runt 180 000 personer.

Jobbpaketet består av flera komponenter.

* En tillfällig jobbpremie på upp till 2 500 kronor per månad i upp till 18 månader för långtidsarbetslösa som får jobb, enligt dansk modell.

* 30 000 fler ”nystartsjobb” (en fördubbling) med sänkta arbetsgivaravgifter för företag som anställer en långtidsarbetslös. Socialdemokraternas ”misslyckade extratjänster” ska skrotas.

* 20 000 fler praktikplatser, främst riktade till unga och äldre.