Moderaterna tog vid Sverigemötet i Karlstad bort epitetet ”nya” Moderaterna. I stället sjösattes ”den nya svenska modellen. I den ingår fem huvudområden.

tryggheten
Behovet att förstärka polisen och försvaret, att ta krafttag mot gängbrottslighet, bättre verktyg för att lagföra terrorister, en sjukvård och en skola som ”gör klassresor möjliga”.

klimat- och miljöpolitiken
Klimatproblemen ska lösas genom ”teknikens möjligheter”, och genom att ”varje krona gör största möjliga nytta för klimatet och genom att satsa på kärnkraft”.

jobben och företagen
företagare ska ”uppskattas mer än de beskattas”, skatterna för ”vanligt folk ska sänkas”, den största bidragsreformen på 40 år ska genomföras samt kraftsamling kring digitalisering.

integrationen
Arbetslinjen och svenska språket ska gälla alla.

Sverige måste hålla ihop
Sammanhållningen mellan stad och land ska stärkas, äganderätten försvaras och infrastrukturen ska fungera. Förbättrad jämställdhet mellan kvinnor och män. ”Åldersdiskrimineringen måste upphöra”.

Ett första led i arbetet är att Moderaterna tillsätter en integrationskommission som partiledaren Ulf Kristersson kommer att leda. Syftet är att ”ta fram världens bästa integrationspolitik”. Kommissionen ska löpande presentera resultat. Slutrapporten ska vara klar våren 2020 och bestå av reformer som ”snabbt ska kunna genomföras av regering och riksdag”. I kommissionen ingår Mauricio Rojas, tidigare Folkpartiets integrationspolitiska talesperson.