Planerna består av att ändra de politiska, legala och ekonomiska förutsättningarna för kärnkraft.

-Vi vill ikläda staten skadeståndsansvar för de fall en en annan politisk majoritet lägger ner kärnkraft, vi kan kalla det ’lex Bolund’, säger Carl-Oskar Bohlin (m).

Moderaterna vill också sänka ansökningsavgiften för att starta kärnkraftverk som ligger på drygt 100 miljoner kronor idag.

När det gäller de legala förutsättningarna vill Moderaterna ändra miljöbalken så att det går att bygga reaktorer på fler platser, och att fler än tio reaktorer ska kunna köras samtidigt och göra det möjligt för fler aktörer att investera kärnkraft.

När det gäller de ekonomiska förutsättningarna vill Moderaterna få på plats gröna kreditgarantier för 400 miljarder kronor. Det ska räcka till tio reaktorer om de finansieras med 20 procent eget kapital och 80 procent lån. Det handlar om att de gröna kreditgarantierna från 2021 utvidgas till att omfatta även kärnkraft.

För Moderaterna innebär det en omsvängning eftersom partiet tidigare har varit emot statlig subventionering av kärnkraft.

Elproduktion som ”tillhandahåller viktiga stödtjänster” ska få ersättning av den elproduktion som inte gör det.
Svenska Kraftnät ska ges i uppdrag att handla upp planerbar kraftproduktion.

mer info kommer