Förslagen presenterades på en presskonferens av Tomas Tobé, rättspolitisk talesperson, och Jessica Polfjärd, jämställdhets- och integrationspolitisk talesperson.
 
Moderaterna vill kriminalisera moralpoliser genom en ny brottsrubricering, olaga frihetsbegränsning. Detta ska sätta stopp för ”tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder”. Brott kan ge fängelse i tre år.
Moderaterna vill också kartlägga förekomsten av moralpoliser begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser. Polisen ska kunna meddela tillträdesförbud för ”personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn”.
Sverigedemokraterna välkomnar i ett utskick Moderaternas förslag via Adam Marttinen, rättspolitisk talesperson, som kommenterar:
”Att göra det straffbart att begränsa människors frihet i hederns namn är ett välkommet förslag, Kombinera det med livstids utvisning för utlänningar så tror jag att förslaget kan accepteras i sin helhet av Sverigedemokraterna.”
Sverigedemokraterna tror att utvisning kan leda till högre anmälningsbenägenhet:
 
”Livstids utvisning är också något som skulle förmå brottsoffer att finna det värt att anmäla. Annars kommer det finnas en rädsla för repressalier som gör att anmälningsbenägenheten blir låg.”