Moderaterna föreslår

* Tullverket ska få 25 procent fler tulltjänstemän, motsvarande 500 ytterligare tullare under nästa mandatperiod.

* Tullverket ska ges en ”central roll i brottsbekämpningen” och flyttas från finansdepartementet till justitiedepartementet, men det ska utredas först.
* Tulltjänsteman ska kunna stoppa fordon och kvarhålla personer.
* Slopa tillståndsplikten för kamerabevakning helt för Tullverket .
– Vi gör den största satsningen på flera decennier på Tullverket, säger Moderaternas justitieministerkandidat Tomas Tobé, och vidare:
– Vi ser att Tullverket tvingas prioritera mellan olika gränsövergångar och klarar inte att möta trycket av inflödet av narkotika och illegala vapen. Lägger vi där till att en stor del av stölderna utförs av internationella stöldligor, så ser vi att Tullverket står inför stora utmaningar. Vi vill få in Tullverket i den centrala brottsbekämpningen och stryka tillgången på narkotika och illegala vapen.