Moderaternas partisekreterare Kent Persson berättar på DN Debatt att 1 022 personer i åldern 18–84 år deltog i Skops undersökning. Hälften "svarade sammantaget" ja på frågan om Moderaterna har en politik för hela landet. Kent Persson varnar nu, inför partiets kongress i Karlstad, för en "Stockholmsfixering" och pekar ut fyra områden där Moderaterna för en "politik som ser och tar ansvar för hela Sverige".
 
jobben
Kent Persson uppmanar Moderatledda kommuner "att se över hur de kan stärka de lokala förutsättningarna för nya arbetstillfällen samt utveckla och förnya sitt arbetssätt" och se över om de kan sänka inkomstskatten eller se till att fler småföretag får chansen i offentliga upphandlingar.
 
samhällsservice
Satsningar på vägar, järn­vägar och it och på "grundläggande samhällsservice, livsmedelsaffärer, bensinstationer och postdistribution".
vården
Nya Moderaterna ska "tydligt fortsätta att prioritera åtgärder för att kommun och landsting ska bli mer attraktiva arbetsgivare".
 
skolan
"Moderatledda kommuner ska vara föredömen när det gäller lokalt ledarskap i arbetet med att skapa en likvärdig skola som ger alla elever goda kunskaper."